Gjobat e automjeteve, tani verifikim online

Publikuar më: 28/04/2012 9:32

Policia e Shtetit: Shkelësit e rregullave të qarkullimit, ja si mund të shihni online gjobat

Kundërvajtjet rrugore të palikuiduara, çfarë ndodh kur nuk paguhet në kohë pagesa

Tashmë, gjobat e automjete mund t’i verifikoni online në internet. Policia e Shtetit, për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve, ka bërë të mundur verifikimin online nga çdo qytetar të kundërvajtjeve rrugore që ai ka kryer gjatë përdorimit të mjetit të tij, të cilat janë akoma të palikuiduara. Të gjithë të interesuarit mund të klikojnë tek faqja e Policisë së Shtetit në internet në adresën www.asp.gov.al, ku në rubrikën “Shërbime për qytetarët” është vendosur linku “Kontroll për kundërvajtjet rrugore”. Duke klikuar në këtë link qytetari lidhet automatikisht me sistemin elektronik të administrimit të kundërvajtjeve rrugore – Egjoba të Policisë së Shtetit dhe bën të mundur verifikimin e detyrimeve të pashlyera që qytetari ka në të gjithë Shqipërinë. Kontrolli për verifikimin e kundërvajtjeve rrugore të palikuiduara kryhet me anë të targës së mjetit dhe numrit të shasisë (17-shifror), të cilin qytetari mund ta gjejë lehtësisht në lejen e qarkullimit të mjetit. “Kujtojmë qytetarët se pagesa e kundërvajtjes rrugore duhet të bëhet brenda 5 ditëve nga dita kur merr formë të prerë, pasi me kalimin e këtij afati paguhet një kamatë vonesë prej 2 për qind në ditë. Ndërkohë në rast se pagesa e kundërvajtjes rrugore do të kryhet brenda 5 ditëve, automatikisht bëhet një zbritje në vlerën e saj prej 20 për qind. “Kështu thuhet në deklaratën e Policisë së Shtetit. Rinovimi i të dhënave në sistem për pagesat e kundërvajtjeve rrugore të kryera pranë Postës Shqiptare realizohet brenda 3 ditësh. Ndërkohë, për pagesat e kryera nëpërmjet bankave, rinovimi i të dhënave kryhet në momentin që realizohet transferta nga Banka. Përmes këtij shërbimi të ri, i cili u bë i mundur me ndihmën dhe bashkëpunimin e Programit ICITAP, Policia e Shtetit synon të jetë sa më pranë kërkesave dhe nevojave të qytetarëve. Ky shërbim është në vazhdën e iniciativave të ndërmarra dhe implementuara nga Policia e Shtetit në drejtim të përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve. Duke u kërkuar qytetarëve të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, theksojmë dhe një herë se për Policinë e Shtetit nuk është kurrë qëllim në vetvete ndëshkimi, por ndërgjegjësimi dhe edukimi i qytetarëve me normat e Kodit Rrugor. “Po ashtu, qytetarët janë të lutur të denoncojnë menjëherë çdo veprim apo mosveprim nga punonjësit e policisë në kundërshtim me normat e këtij kodi, duke iu siguruar reagim dhe zgjidhje të shpejtë ligjore dhe ndëshkim të abuzuesit me normat e këtij kodi, apo etikën profesionale. Për çdo shqetësim apo ankesë qytetarët mund të komunikojnë dhe në adresat e-mail: policiarrugore@mrp.gov.al, policiaeshtetit@mrp.gov.al.”- thuhet më tej në deklaratën e Policisë së Shtetit.

Komentet janë të mbyllura

Foto Lajme

Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së këtij portali © 2013 Gazeta Republika | Designed by Keminet | Log in
Close
Ndiqni Gazeta Republika në Facebook
Informohuni mbi ngjarjet kryesore të ditës duke na ndjekur në Facebook.