Pensionet, si përfitohen kur nuk plotësohen vitet e punës

Publikuar më: 01/12/2012 10:21

EKSKLUZIVE/ ISSH publikon kriteret për të përfituar pension të reduktuar

Periudha e sigurimit që duhet të kenë personat që aplikojnë dhe masa e përfitimit. Dosja e plotë me dokumentet që duhen dorëzuar për t’u përfshirë në skemë

Instituti i Sigurimeve Shoqërore publikon kriteret për të përfituar pension të reduktuar pleqërie. Kështu, e drejta e përfitimit është e përcaktuar nga Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; udhëzimin nr. 2, i ISSH-së, datë 05.10.2005 “Për llogaritjen dhe indeksimin e bazës së vlerësuar dhe pagës neto për efekt pensioni”; si dhe rregullore nr. 1, e ISSH-së, datë 19.10.2009 “Mbi administrimin dhe llogaritjen e pensioneve”…

OSMAN DEDJA

Për më tepër lexoni gazetën Republika

Komentet janë të mbyllura

Foto Lajme

Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së këtij portali © 2013 Gazeta Republika | Designed by Keminet | Log in
Close
Ndiqni Gazeta Republika në Facebook
Informohuni mbi ngjarjet kryesore të ditës duke na ndjekur në Facebook.