Speciale/ Kompensimi financiar, përfituesit për 2013-ën

Publikuar më: 24/12/2013 15:48

kompensimiAKKP publikon subjektet e shpronësuara që përfshihen në skemë.

Lista e plotë e personave që përfitojnë nga kompensimi në të holla për  këtë vit

Publikohet lista e subjekteve të shpronësuara që përfitojnë nga kompensimi në të holla për vitin 2013. Kështu, në mbështetje të ligjit nr. 9235, datë 29.07.2004 ”Për kthimin dhe kompensimin e pronës”, të ndryshuar, të pikës 11 të VKM-së nr. 256, datë 13.04.2010 “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të VKM-së nr. 599, date 17.07.2013 “Për përcaktimin e rregullave dhe të kritereve për shpërndarjen e fondit të kompensimit të pronarëve, në të holla për vitin 2013″, pas përfundimit të procesit të shqyrtimit të kërkesave të subjekteve të shpronësuar, që kanë aplikuar pranë AKKP-së për përfitim nga fondi i kompensimit për vitin 2013, AKKP  publikon listës së subjekteve që përfitojnë nga fondi i kompensimit në të holla për vitin 2013.

Lista_e_subjekteve_perfitues_nga_kompensimi_viti_2013

NGA OSMAN DEDJA 

Komentet janë të mbyllura

Foto Lajme

Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së këtij portali © 2013 Gazeta Republika | Designed by Keminet | Log in
Close
Ndiqni Gazeta Republika në Facebook
Informohuni mbi ngjarjet kryesore të ditës duke na ndjekur në Facebook.